آرشیو نویسنده: بهنام

تاثیر طراحی سایت روی مسیر خرید ؛ نکات تضمین خرید مشتری در وب سایت

تاثیر طراحی سایت روی مسیر خرید ؛ نکات تضمین خرید مشتری در وب سایت

طراحی سایت یکی از عوامل کلیدی در تجربه مشتریان و موفقیت کسب و کار های آنلاین است. هرچه طراحی یک وب سایت بیشتر با نیاز ها و ترجیحات مخاطبان هماهنگ باشد، مسیر خرید را برای آن ها ساده تر و دلنشین تر می کند. در این مقاله، به بررسی تاثیر طراحی سایت روی مسیر خرید […]